Strach, který nejde překonat. Opravdu?

Strach, který nejde překonat. Opravdu?

Máte někdy strach? To je správné, strach nám umožňuje přežít. Jsou však strachy, které jedinci přerostou přes hlavu a není schopen dále pracovat ani žít. Někteří jsou ve stavu, kdy i pouhé zazvonění telefonu způsobí sucho v ústech, dušnost nebo pocity na omdlení. Po určité době těchto stavů se někteří uchýlí k alkoholu, jiní do samoty. Obojí je špatné, existuje totiž jednoduché řešení, jak se úzkostných stavů zbavit jednou provždy.

Odkud se berou?

Jak je možné, že zdravý jedinec najednou začne trpět stavy, které jej připraví o svobodný život a vlastní rozhodování? Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět, u každého se příznaky úzkostné poruchy projevují různě, ale mají několik společných bodů. Lidé trpící touto poruchou zažili v dětství trauma, případně ztratili blízkou osobu, mají často nižší sebevědomí, žijí v neustálém stresu nebo v nevyrovnaném vztahu, jsou pracovně vytížení nebo pod vlivem sociálních médií, které vnucují nereálné požadavky na sebe sama.

Pozor na návykové látky

Úzkostné stavy a panické ataky ochromují nejen mysl, ale mají též tělesné projevy doprovázené pocením, suchem v ústech, dušností, průjmem, nevolností, mravenčením v končetinách, ale také bušením srdce nebo poruchou srdečního rytmu. Lidé trpící generalizovanou úzkostnou poruchou jsou proto ochotni hledat úlevu jakýmkoli způsobem. A vzhledem k pocitu studu za tyto stavy často sáhnou po alkoholu nebo jiných návykových látkách, což situaci a hledání možného řešení ještě zhoršuje.

 

Vyhledejte odbornou pomoc

Pro všechny tyto stavy je nutné jedno – vyhledat odbornou pomoc. Čím dříve, tím lépe, protože veškeré tyto stavy mohou vést ještě k horším poruchám, jako jsou deprese, stresová porucha nebo porucha spánku. Léčba probíhá pomocí psychoterapie, která je doprovázená nácvikem dechových cvičení. Právě dechová terapie bývá první pomocí při přicházející panické atace. V případě těžších stavů je léčba doplněna ještě o farmakoterapii za použití šetrných a efektivních antidepresiv.

 

 

Sdílet příspěvek

No Banner to displayZanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


**

Top